Skip to content

Privacy verklaring

Marica Anker, handelend onder de naam MariCase (hierna te noemen MariCase), importeert ambachtelijke italiaanse chocolade, zoetwaren en delicatessen en is gevestigd aan het Avalonpad 3, 3813 HG te Amersfoort. MariCase is ingeschreven in het handelsregister bij de KvK onder nummer 56832435. .

Persoonsgegevens die wij verwerkenMariCase verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden handmatig verzameld via het contact formulier op onze website dat u invult of ons een e-mail toestuurt met een verzoek, bestelling. Wanneer u zich registreert om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden uw persoonsgegevens automatisch verzameld. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

MariCase verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende specifieke doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en uw bestelling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief;

– Het afhandelen van een door u ingediend verzoek;

– U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of uitvoer te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst.

Hoe lang we gegevens bewaren

MariCase zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer MariCase uitvoer geeft aan een overeenkomst zal MariCase de persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst bewaren. Na afloop van de overeenkomst zal MariCase uw persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden bewaren, waarna zij die verwijderd. Indien u MariCase toestemming verleend om de persoonsgegevens te mogen bewaren, zullen uw persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden worden bewaard.

Delen met anderen

MariCase verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. MariCase werkt met Verwerkers waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten zodat uw rechten worden gewaarborgd onder de AVG. MariCase werkt alleen met Verwerkers die persoonsgegevens verwerken conform de AVG.

In kaart brengen websitebezoek

MariCase gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MariCase gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. De door Google Analytics verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google. Google Analytics verzameld automatisch gegevens van de website, maar deze gegevens bevatten alleen bezoekersinformatie. Deze bezoekersgegevens worden 5 jaar bewaard.

De gegevens die automatisch worden verzameld zijn:

  • Hoeveel bezoeken en bezoekers er zijn geweest;
  • Welke browser er is gebruikt tijdens de bezoeken;
  • Van welk platform zij gebruik maken;

De website van MariCase maakt gebruik van 2-staps autenticatie en er draait software om malware tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een kopie te ontvangen van de gegevens die wij van u hebben, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie of verwijdering sturen naar info@maricase.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MariCase zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek afhandelen.

Beveiliging

MariCase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maricase.eu.

× Hoe kan ik je helpen?